Zoner.cz |  Czechia.com |  Inshop.cz |  Interval.cz |  CA Czechia.cz |  InMail.cz  Hostováno na serverech CZECHIA.cz
Oficiální stránky v ČR
Home > Čtenáři > Klub AS > Pravidla
Hlavní
Biografie
Bibliografie
Recenze
Galerie (567)
Postavy z knih
Odkazy
Vše o hře
Novinky
Vše o filmu
Novinky
Galerie (140)
Herci
Anketa
Rozhovory
Komentáře (3665)
Protest
Download
FAQ
Čtenáři
Klub AS
Soutěž
Fórum
Ankety
Nej Yennefer
Povídky
(63)
Facebook stránky
Ostatní
Zakl. jako sexuální idol
AS ve slovníku spis.
Články AS
Dřevárny (kdy, kde)
Cony a setkání
Erby států a rytířů
Hra
Kalendář
Testy znalostí
Inspirace AS
Mapy světa AS
Povídky AS
Mistr Geralt zabiják
Rodokmeny
Slovník Starší mluvy
Zaklínačská znamení
Komixy
Systém
Fulltextové vyhledávání:
Zasílání novinek mailem:

Kolik je 36 / 6:
Aktuálně ve fóru

jeff777 - 15.06.2024 13:38:00
...

jeff777 - 15.06.2024 13:35:00

S E V E R N Í    K R Á L O V S T V Í
Oficiální klub Andrzeje Sapkowského v ČR
(zde bude logo)

1. Pro registraci do klubu je využit login z Fóra - kdo není zaregistrován ve Fóru, nemůže vstoupit do Klubu.
2. Klub se skládá z jednotlivých specializovaných cechů + 1 čekacího cechu, který sdružuje všechny obyvatele Severního království.
3. Po vstupu do klubu je uživatel zařazen právě do tohoto čekacího cechu.
4. Během své čekací doby uživatel přemýšlí, do kterého cechu by chtěl vstoupit. Během této doby rovněž přispívá do čekacího cechu svými příspěvky a tím se jakoby prezentuje v klubu. Na základě jeho chování jej může cechmistr cechu, do kterého bude chtít vstoupit buď přijat, nebo odmítnout.
5. Po lhůtě 30 dnů od vstupu do klubu může uživatel zažádat o členství v libovolném zvoleném cechu.
6. Uživatel může byt členem jen jednoho cechu. Výjimka je, že mu některý z cechmistrů udělí tzv. čestné členství. Jeden člen může být takto až v 5-ti ceších najednou - 1 vlastní, kmenový + 4 čestná místa.
7. Cechmistři mají právo sdělovat ostatním cechmistrům odmítnutí nebo přijetí člena + důvod. Měli by brát ale ohled na charakteristiky svého cechu.
8. Uživatel, který vědomě porušuje ustanovení, že může být členem (zde neplatí čestné členství, ale mluví se zde o více registracích) pouze jednoho cechu, porušuje tato pravidla a po zjištění může být z klubu vyloučen. Zároveň jeho chování porušuje fair-play hru a vypovídá o jeho charakteru.
9. Uživatel zařazen do svého vybraného cechu (neplatí pro čekací cech) získává tzv. zkušenosti.
10. Zkušenosti se získávají přispíváním do cechu, vymýšlením společných, nepřátelských, podvratných a jiných akcí. Za plnění těchto akcí apod. Zkušenosti za příspěvky se počítají automaticky, za akce je přiděluje cechmistr. Za příspěvek budiž stanoveno 10 zkušeností. Výši za akci určuje cechmistr. Zároveň se zkušenostmi roste i úroveň jednotlivých členů.
11. Úroveň charakterizuje vyspělost virtuální postavy. Každá postava začíná na úrovni Nováček. Během činnosti v klubu se postava propracovává na vyšší a vyšší úrovně, s čímž rostou i její pravomoci v rámci cechu. Budiž stanoveny tyto úrovně s tímto počtem zkušeností:
1. Nováček = 0 - 3.000
2. Tovaryš = 3.001 - 10.000
3. Pokročilý = 10.001 - 50.000
4. Vedoucí = 50.001 - 100.000
5. Mistr I = 100.001 - 150.000
6. Mistr II = 150.001 - 200.000
7. Mistr III = 200.001 - 300.000
8. Mistr IV = 300.001 - 450.000
9. Mistr V = 450.001 - 750.000
10. Bůh > 750.000
12. Je-li uživatel žádající o členství v cechu odmítnut, nebo je-li uživatel z cechu vyhoštěn (viz dále), musí strávit v čekacím cechu 3 dny, než znovu požádá o členství.
13. Člen může být z cechu vyloučen kvůli neplnění povinností, kvůli zjištění, že prozrazuje interní informace, kvůli tomu, že se prozradí, že má více registrací. Důvodů k vyhoštění je několik, další záleží na cechmistrovi. Člen takto vyloučen ztrácí veškeré nabyté zkušenosti a úrovně.
14. Minimální počet pro vznik nového cechu je 5 lidí.
15. Přijetí do cechu závisí na přijímacích podmínkách jednotlivých cechů. Zájemce obdrží podmínky a pokud je splní. může být přijat. Toto je plně v kompetenci cechmistrů.
16. Samotné přijetí závisí na webmasterovi (Nero), kterému cechmistři předají login jména přijatých členů a následně po tom je jim zapsán jejich kmenový (i čestný) cech.
17. Limit členů v cechu se bude postupně zvyšovat, s počtem lidí v klubu AS. Například při počtu 100 členů klubu, je navržený limit v jednom cechu 15 lidí ( navrhuji vzorec : všichni členové klubu tzn. včetně "obyvatel" - >> Počet členů klubu AS/10 +5 << ) . Pokud je v "obyvatelích" mnoho zájemců, automaticky se zvýší i limit členů ve speciálním cechu, takže i když byl plný, je v něm teď místo pro nové lidi. Tímto se však také zamezí tomu , aby mělo moc lidí ze specializovaných cechů mnoho čestných členství. Základních cechů je 9+1, plus možnost pěti nových členů založit nový cech. Rezerva je myslím slušná.
( Vysvětlení : 100 členů klubu znamená 150 volných míst. Tedy 1/2 členů klubu může mít ke svému kmenovému ještě jedno čestné členství, případně 1/4 dvě čestná členství, hned na začátku. Ale už jen 1/8 z celku tři čestná členství - za předpokladu, že ostatní mají jen své kmenové. Z tohoto je myslím srozumitelné, jak docílit toho, aby nakonec každý nebyl členem všude.)
Andrzej Sapkowski CZ by Nero 2000
(Nebudu sem psát, že všechna práva vyhrazena, páč je to blbost. Tak kdybyste si své dílko poznali, napište mi majla a dáme to do pořádku)
 Poslední úprava:21.11.2002 13:41:50

Hostováno na serverech CZECHIA.cz